เส้นผัดไทยข้าวขาว(ก้อนยุ่ง)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์